1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Deve define İşareti

'A dan Z ye define işaretleri ve anlamları' forumunda exselans tarafından 5 Mart 2019 tarihinde açılan konu

 1. exselans

  exselans Well-Known Member

  Deve define İşareti: deve işareti gerçekten zengin bir işarettir.deve işareti eyer açık alanda değilse saklanmışşsa zenginliğe ilk adımınızı atarsanız.eyer deve işareti açıkta yapılmış ise sadece senböl olarak yapılmıştır tahrip etmeyiniz.


  Sıradaki haber define işaretleri okumak için tıklayınız
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 14 Mart 2019
 2. exselans

  exselans Well-Known Member

  Deve bulduğunuzda yakınlarda han, hamam ne varsa dikkate almalısınız, bu konaklama yeride olabilir ayrıca belli bir mesafe kat edeceğinizi söyleyen develerde vardır, diğer bir konu develer kayalık alanda ilerleyemediği için gömüyü düz alanla aramak daha mantıklıdır. Başka bir görüş.Yürüyen deve gömünün daha ilerde, duran deve gömünün hemen orada olduğu şeklinde bir yorumla açıklanmaktadır. Devenin üzerinde yük varsa yakında gömü olduğu ısrarla iddia edilmektedir. Deve belli bir hazine veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle bir çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.
   
 3. exselans

  exselans Well-Known Member

  Her devenin parası aynı yerde olmaz, devenin şekline göre para yerleri değişir, Definecilikte deve çeşitleri arasında çökmüş deve, yürüyen deve, uyuyan deve, yoz deve, çobanlı deve, eşekli deve, 7 deve, hörgüçlü deve, tek hörgüçlü ve çift hörgüçlü gibi bir çok çeşitleri bulunmaktadır.

  Yürüyen Deve: Develer mantık olarak yolculuğu anlatır, sizi yoracak mesafeyi verebilir; bunun en basit örneği görünen hakim tepedir, bu tepenin zirvesinde ana para aranır, bu tepeye çıkış sürecinde devenin tökezlediği yer olarak tabir edilen noktalarda hediyeleri bulmak mümkündür. bu hediye yerlerinde oymalar bulunmaktadır bu oymalar biraz kalbe benzer ama aslında deve ayak izidir yani toynaklarıdır. her toynak yerinde bir hediye almak mümkündür. Deve parasının miktarı belirsizdir, deve yük hayvanı olduğu için parasıda yüklü miktarda olduğuna işarettir.

  3 – 7 Deve: Develer 3 yada 7 sayısına karşılık geliyorsa burada bir namaz taşı olmalı bu taş en az 5 kişinin kaldırabileceği büyüklüktedir bir miktar para bu taşın altından alınır.

  Eşekli Deve: Eşekli deve varsa deve sayısı en az 3 tanedir bu develerin biri küçüktür yavru deve görünümdedir ama aslı yoz devedir; işte para yerini alacağımız deve budur. bu işaretin hepsi tek kayada dikey vaziyette olmalı. buradaki yoz deve çoban taşına bakar çoban taşıda mağaraya bakar vaziyettedir. dikkat bu mağara tuzaklıdır.

  Çökmüş Deve: Çökmüş deve en sık rastlananıdır, genelde kayanın kendisi devedir, bu kaya hörgüç şekli verilmişse para devenin içindedir, kayanın altı ve içi boşsa burada patika yol aranır bu yol deve yoludur yol üstünde han varsa para buradadır, yoksa develerin konakladıkları yerler bulunup araştırılmalıdır.

  Tek ve Çift Hörgüçlü Deve: Eğer deve tek hörgüçlü ise devenin tam baktığı yerde farklı bir kaya 2. hörgüç kabul edilebilir; para bu kayanın altında yada içinde aranmalıdır. Devenin hörgücü önde ise 2. hörgüç arkada; arkada ise önde aranmalıdır. Kısacası bir hörgüç sırtında ise 2. hörgüç mutlaka oralarda biyerdedir. Aradığınız kayanın yapısı hörgüce benzesede biraz ince yapılı olması gerekli, kaya rengi ise siyahtan beyaza doğru değişen renk türündedir. Tek hörgüçlü deveye hecin deveside denir. çift hörgüçlü develer ise çift toynaklıdır. Ayrıca tek hörgüçlü develer çift hörgüçlü develerden çok daha hızlıdır.

  Çobanlı Deve: Deve önünde çoban varsa çobanın sopası önemlidir dikkat edin bu sopa karşı yamaçtaki tepeyi işaret eder vaziyettedir işte malın bir miktarının alınacağı tepe budur. çoban yürür vaziyette ise gidilmesi gereken mesafe vardır ileride mağara yada han gibi yerler aranır. Çoban develeri yularla çekiyorsa bu yular ağzı açık U harfi olarak yorumlanır buda açık mağaranın habercisidir.

  Develer tümülüs höyük ve kaya mezarı türünden mezarla ilişkilendirilmez; yük hayvanı olduğu için yüklü miktarda altından bahseder. Deve işareti çözümünde her hangi bir eş anlamlı başka hayvan figürüne rastlamadık. mesela aslan ile höyük kral mezarına işarettir bunlar eş anlamlı sayılabilir yada diğerleri ama devede eş anlamlı figür bulunmamaktadır.
   
 4. exselans

  exselans Well-Known Member

  Deve İşareti ve Anlamı, Anadolu çeşitli uygarlıklara bağrını açmış derin bir tarihi sahiptir. Bu tarih yanında bir çok uygarlık, devlet ve imparatorluk bağrından bulundurmuştur. Eski çağlarda parasal maddi değeri taşıyan değerli taş, mücevher ve altından o dönemlerde banka gibi oluşumların bulunmaması nedeniyle koruması oldukça zor şekilde yapılmaktaydı. Bu dönemlerde ziynet eşyası olan kişiler korsan ve haramilerden mallarını korumak ve saklamak amacıyla bir kısım işaretler ile değerli maddeleri saklamışlardır. Bu işaretlerden bir tanesi dağ, oba ve konum itibariyle jeopolitik öneme sahip dikkat çekmeyen alanlara deve işareti yaparak maddi değeri taşıyan bu materyalleri saklamışlardır. Deve işareti define de ciddi anlamda değerli bir işarettir. Jeoloji uzmanlarının yapmış olduğu araştırmalarda çizilmiş olan develerin şekil, boyut ve duruş itibariyle farklı anlam ve değerlere sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Bu husus da bilimsel veriler ile desteklenmiştir.
  Çeşitli Deve İşaretinin Manası

  Deve işaretleri bulundukları konumlara göre farklı şekilde yorumlanmıştır. Eğer bir çizim yapılan alanda 2 deve bulunmakta ve develer arka arkaya sıralanmış ise; Develerin baktığı tarafa doğru 11 arşın ileride muhtemelen taşlarla kaplı bir alan bulunmaktadır. Eğer develerden birinin yanında 2 istavroz işareti bulunmakta ise 19 teneke altın devlerin baktığı kısımda komple taş olan ve deve hörgücü gibi yüksek bir taşlık alanın altına gizlenmiştir.

  Bir kısım ermeni kaynaklarında deve figürü bulunduğu alana 2 adet yapılmış ise devenin bakmış olduğu alandan 13 metre ileride düz bir alan bulunur. Bu düzlüğün bakmış olduğu alan detaylıca incelenir. Eğer bir kayalık durumu söz konusu ise kayaç iyice incelenmelidir. Bir çekiç yardımı veya bir taş yardımıyla boşluklar iyice incelenir. Ne zamanki çekiç boşluğa gelir ve zelzele şeklinde bir ses geldiği takdirde bulunan horasan kırılarak içerisindeki gaz çıkarılır. Bu ermeni kaynakları kayalığın içinden mahzene inildiği takdirde 30 araba dolusu altın ile karşılaşılacağını sıkça dile getirmiştir. Uzman defineciler bu definelerin asırlar önce çıkarıldığını dile getirse de hala definecilerin ilgisini çekmektedir.

  Uzman devine avcılarının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde deve işareti oyma kabartma şeklide yapıldığı gibi bir kısım kayaçlar uzaktan bakılınca birebir deve şeklinde oyulmuştur. Uzman defineciler oyma deve kabartmalarının kesinlikle malının bulunduğunu sıkça dile getirmişlerdir. Bir kısım eski ziynet eşyaları sahipleri develerin çizildiği alanın 40 ile 50 adım altına doğru defineyi gizlediğine ilişkin kaynakları bulunmaktadır. 40-50 metre alt kısımda horasan ile kapalı olan alan dinamit veya uygun çözücü maddeler ile çözülerek horasan açılır. Buradaki zehirli gaz çıkarıldığı takdirde define çıkartılacağına ilişkin ciddi ermeni kaynakları bulunmaktadır.

  Şekillerine Göre Deve İşaretleri ve Kısaca Açıklaması

  Oturan Deve: Bu gömü türü altın ve gümüşe işaret etmektedir. Oturan devenin malı bataklı veya ana kayaya bağlı mağaraya gömülmüştür. Oturan devenin malı bulunduğu bataklık bölgenin 13 metre altında bataklık veya anaç kayanın içerisine gizlenmiştir.

  Duran Deve: Gömüsü bulunduğu yerin 1-3 metrelik alanı içerisindedir. Bu devenin malının bulunması amacıyla devenin ayaklarına bakılır. Duran devede, devenin 4 ayağından biri daha büyüktür. Büyük olan devenin ayak yönüne doğru bakılır. Buraya yakın çeşme, pınar ve eski hangi bir yerler gözlemlenir. Eğer çevresine yakın alanlarda mağara bulunmakta ise define mağaraya gizlenmiştir.

  Yürüyen Deve: Duran devenin hörgücü kalın ve yükü çok ise bu malın büyüklüğüne işarettir. Hareket halinde bulunan deve geniş bir alana hitap etmektedir ve başka işaretlere yönelmiştir. Çoğunlukla ikinci işaret haç (istavroz), oyma mezar, kayaya sonradan eklenen oyuk, çarpı ve nal işareti ikinci işaret olarak definenin bulunduğu yerin işaretlerini bildirmektedir.

  Deve Hörgücünü Özenle Yapılması: Kabartmalara deve hörgücü süslemeli ve büyük bir şekilde yapılmış ise bu durum bölgede bulunan tümülüs işarettir. Burada devenin bir tane hörgücü bulunmakta ise bir tümülüs, eğer iki hörgücü bulunmakta ise karşı karşıya iki tümülüs bulunmaktadır. Hörgüç yapı itibariyle malın büyüklüğüne ilişkin ciddi manalar içermektedir. Hörgücün çok büyük yapılması timülüsün içerisinde tehlikeli bir malın bulunduğu, bu tehlikenin zehirli gaz veya kurulan tuzaklara işaret olduğuna delalettir. Hakeza hörgüçlü devenin tümülüsten kaynaklı olarak malı oldukça çoktur.

  Deve İşareti Bulunduğu Takdirde Yapılması Gerekenler.
  Kayalara yapılan deve kabartmaları oldukça kıymetli işaretlerdir. Uzman jeolog, araştırmacı ve define tutkunları bu işaretin değerini iyi bilmektedir. Her ne kadar ülkemizde işaretlerin bir çoğu çözülmüş ise de dağlık alanlarda bulunan bu işaretler keşfedilmediği taktirde, yeni bulacak kişiye ciddi gelir kaynağı olabilmektedir. Bu hususla böyle bir işaretle karşı karşıya kalan kişi konuyu devlete bildirerek uzmanlar eşliğinde yasal olarak çalışma yaparak kolay yoldan zenginleşebilir.
   

Bu Sayfayı Paylaş

Blogger ile Paylaş