1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

Ermenistan'ın En Eski Tarihi özel bilgiler

'Anadoluda Yaşanmış Medeniyetler' forumunda Definebilimi.com tarafından 5 Mart 2018 tarihinde açılan konu

 1. Definebilimi.com

  Definebilimi.com DEFİNE BİLİMİ Site Yetkilisi

  [​IMG]
  Günümüzde, dünyaca ünlü isimlere sahip birçok bilim adamı, Ermenistan'ın yaratılış ve medeniyet beşiği olduğuna inanıyor . Diğer kaynaklardan İncil ve en eski Sümer efsaneleri bunun hakkında söylüyor.

  Tanrı yaratan Ar-Ara kültü ile ilgili soruların tekrar ele alındığı "Ermenistan'da Tanrı Kültü" adlı eseri takiben, "Ermenistan - Yaratılış ve Medeniyet Beşiği" adlı yeni bir kitap yazılmıştır (Ermenice) .

  2002'de yayınlandı ve 2011'de tekrar yayınlandı. Sizlere bu kitabın özetini okumanızı öneriyoruz.

  Ermenistan en eski uygarlık merkezlerinden biridir . Yüzyıllarca süren maddi kültür izleri, mitolojik efsaneler, coğrafi ve kişisel isimler, Ermenilerin Ermeni yaylalarının yerli sakinleri oldukları ve eski çağlardan beri orada yaşamış oldukları kanıtıdır.

  Yunan tarih yazımı Ermeni köklerinin kendi versiyonunu geliştirdi. Yunan tarihçileri (Herodot, Xenophon, Strabo) Ermenileri Trakya-Frig kökenli olarak görüyorlar. Bu varsayım, ortak geleneklerine, kıyafetlerine, silah türlerine ve Thessalian Argonaut Armenos efsanesine dayanıyordu.

  Ermeni ortaçağ tarih olarak (5 ve 15. yüzyılda, M. Khorenatsi, Agatangehos P. Byuzand, Sebeos), yaygın Ermeniler, Ermeni en eski sakinleri inanılıyordu U plands, sonucu dillerin karışıklık sonra burada yaşamış Babil Kulesi'nin yapımı.

  20. yüzyılın ortalarından beri bilim insanları, özellikle dilbilimciler (V. Illich-Svitich, O. Shirokov, G. Klichkov, A. Dolgopolsky, V. İvanov), Hint-Avrupa dillerine ait insanların atalarının Batı Asya'da, daha doğrusu, Ermeni yaylalarında ve çevrede yaşayan Hint-Aryan kabileleridir.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 16 Haziran 2018
  cengiz bunu beğendi.
 2. Definebilimi.com

  Definebilimi.com DEFİNE BİLİMİ Site Yetkilisi

  Yakın Doğu'nun doğusundaki Hint-Avrupa vatanının nerede olduğu teorisi Tamaz V. Gamkrelidze ve V. İvanov tarafından "Hint-Avrupa Dili ve Hint Avrupalılar" ortak çalışmasıyla ayrıntılandırıldı. Bu bakış açısı birçok destekçiye ve yavaş yavaş bilimsel dolaşıma giriyor.

  Bu çalışmada, Ermeni yaylalarında ve komşu bölgelerdeki Hint Avrupalıların anavatanlarının vatanlarının yerelleştirilmesinin bu versiyonunu ve anavatanındaki Ermenilerin yerli halklarını incelemek için bir girişim yapıldı.

  Ayrıca, en eski mitolojik fikirlere ve İncil'e göre Ermenistan'ın yaratılış ve medeniyet merkezi olduğu yönünde bir teori var. Çalışmada, bu sürümü onaylayabilecek tüm seçenekler değerlendirildi.

  Sorunun arkeolojik, etnografik ve dilsel yönleri ile etnik hareketler konusu ortaya çıkarılarak, Ermeni etnos, tarih ve Ermeni Tepeleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada, tanrı yaratan Ar-Ara kültü (Ermeni: Արարիչ, Yaratıcı) sorularına da değinildi.

  En eski yazılı kaynaklar (Sumerian Enki ve Ninmakh, Akuad Enûma Eliš (Enuma Elish), "Cennet Krallığı Hakkında"), insanların Abzu ülkesinde, diğer yandan Ana Dünyanın ülkesinde yaratıldığını, tanrı Ea / Aya / Haya / Enki'nin bilgeliğinin himayesinde.

  Bu ülke aynı zamanda başka isimler altında biliniyor - Kur, İrigal, Arali. Yukarıdaki kaynaklardan ve diğer yazılı kaynaklardan Abzu'nun coğrafi konumunun Fırat ve Dicle nehirlerinin bulunduğu bölgeye, yani Ermeni Yayılmalarına karşılık geldiği açıktır. Kutsal Kitap ayrıca insan ırkının Fırat, Dicle, Gehon (Araks) ve Pison (sözde Kura) nehirleri kaynakları çevresinde oluştuğunu da göstermektedir.
   
  Son düzenleme: 8 Mart 2018
  cengiz bunu beğendi.
 3. Definebilimi.com

  Definebilimi.com DEFİNE BİLİMİ Site Yetkilisi

  Aya tanrısının himayesinde yeryüzünde yaratılmış insanlar kendilerini "yeryüzünde yaşayan" veya "dünyevi yaratık" anlamına gelen karanlık olarak görüyorlardı. Ermeni yaylaları topraklarından kaynaklanan Hürri-Ermeni mitolojisine ("Gökyüzü Krallığı'nın Şiiri", "Vahagn'un Doğuşu") göre insanlar Tanrı'nın Aya ülkesinde doğanın anası tanrısı tarafından yaratılmıştır. Aya toprakları ve Sun Ar'ın göksel yaratıcısı (Ermeni: Արեւ, Arev, dolayısıyla Ar / Ara).

  Ve Ermeni yaylalarında yaratılmış sakin, saman Dünya Ana'nın tanrıçası kültünü, yaratıcı Tanrı Ar babasının kültüyle birleştirdi. İnsanlar ayrıca kendilerini Tanrı'nın Ar'ı olarak görüyorlardı.

  Saman-Ermenilerin yaratıldığı toprak Ararat (Ermeni: արարել, ararel, İngilizce: yaratma, dolayısıyla Arar-at , yaratılış yeri ), Hark, Hayk.

  Belirli bir tarihsel dönemde, insanoğluna sıcaklık ve yaşam veren en büyük ve parlak ışık olan güneş, yaratıcının gücünün bir tezahürü olarak görülüyordu, bu yüzden saman-Ermeniler ona Güneş tanrısı olan Tanrı Ar-Ara olarak tapıyorlardı.

  Böylece, adlarına göre, Ermeni yaylaları sakinleri olan saman-Ermeni, Ana Dünya'yı (Tanrıça Aya) Kozmos'a (tanrı yaratıcısı Ar-Ara) bağlayan Evrende bir köprüdür. .

  M.Ö. 3. bin yılın başında Semit kavimleri, Akkadlar, Babiller ve Asuriler Arap Yarımadası'ndan Kuzey Mezopotamya'ya (Ermeni Tepelerinin güneyi) taşındılar.

  Semavi kavimler, Ermeni yaylaları sakinleri ile saman bitkilerinin menşei hakkında en eski efsanelerin bulunduğu yerde, Aya tanrısı ülkesinin sakinleri ve tanrı kökenleri olduğunu öğrendiler. Yaratılış Ar. Ayrıca Akkadlar Ermeni dağlarının sakinlerini tanrı Ar'ın oğulları, yani arme (n) ve ülkeleri - Armani, Arme'yi çağırdılar.

  Ardından, M.Ö. 2. binyılın başlarında Yunanlılar ve Persler Ermeni Tepeleri'nin sakinlerini Ermeniler ve ülkenin Ermenistan'ı olarak adlandırdılar. Bu eser, Tanrı'nın Ar kültünün Ermeni kabilelerinin (aynı zamanda diğer Hint-Aryan kabilelerinin) manevi ve maddi kültürünün yaratılmasında önemli rol ve önemini vurguluyor. Güneş tanrısı olan Tanrı Ar'a ve Ermenistan'ın güneş ve ışık kültünün en yaşlı ülkesi olduğuna dikkat çekildi.

  Araştırmalar tanrı Ar'ın adının, kültürünün ve ideolojisinin Aratta, Armani gibi birçok devletin varlıklarını da içeren Ermeni tarihinin (diğer Hint-Avrupa halklarının) birçok konusunun incelenmesine katkıda bulunabileceğini göstermektedir , Arme-Urme, Ararat-Urartu, daha sonraki Tanrı tanrılarının özelliklerini miras alan Aramazd, Ahuramazda, Ares, Aras, Ram, Mars gibi ilahlardır.

  Kişisel ve coğrafi isimlerle ilgili sorular da incelenmektedir. M.Ö. 4. - 3. bin yıllarındaki Ermeni platosunda, üretim araçlarının hızlı bir şekilde gelişmesi, bunun sonucunda insan ve yerleşim birimlerinin sayısının artmasına yol açtı.

  Bu gerçek, etnik göçlerde büyük rol oynamıştır. Bu süreç sonucunda, Hint-Avrupa Aryan kabilelerinin ataları olan Ermeni kabilelerinin bir kısmı İran, Hindistan, Yunanistan ve diğer Avrupa bölgelerine (M.Ö. 3. - 1. Bin yıl) taşınarak manevi bağlantıyı ve uzaktan kumandayı korudu ataları ülkenin anıları ve kutsal dağ Araratı (eski Slavcının ve Rus kahramanının adı Svyatogor da bunu teyit eder).

  Ayrıca, etnos - yüksek, soylu (saman), cesur ve güçlü (Ermeni: Արի, ari, cesur) karakteristik özelliklerini içeren ataları, samanları, arri (arn, armand) adlarını kabul ettiler.

  Zaman ve mekan vatanlarının anılarını zayıflattı, ancak efsaneler, efsaneler, gelenekler gibi manevi ve maddi değerlerin yanısıra tanrı Ar-Ara'ya ibadet izleri insanların ışık ve güneş topraklarına Ermenistan'a geri döndüler.

  Ermenistan-Sümer, Ermenistan-Hindistan, Ermenistan-İran, Ermenistan-Yunanistan, Ermenistan-İngiltere, Ermenistan-Almanya, Ermenistan-İber Yarımadası (İspanya, Baskonia) ve Slav kabileleri (Ruslar) gibi bölümler ve bunlar arasındaki manevi ve kültürel bağlar işte temsil edilmektedir.

  Ermeni dilinin, diğer Hint-Avrupa dillerinin aksine, Hint-Avrupa dillerine özgü tüm fonetik seslere sahip olması da ilginçtir. Antropolojik araştırmalar ayrıca, Ermeni yaylalarının bir Avusturyalı bilim adamı von Luschan'in "Armenoid türünün doğum yeri" olarak adlandırdığı bir aralıkta olduğunu göstermektedir.

  Böylece, araştırma bize, Ermeni yaylaları içindeki Aryan kabileleri olan Hint-Avrupa halklarının uzak atalarının tek bir anavatanla bir kabile topluluğu kurduklarını varsayma fırsatı verir. Aynı tanrılara tapındılar (Ar-Ara, Aramazd, Vahagn, Mihr-Mitra, Anahit) ve mirasımızı günümüze kadar yaşatan ortak bir kültür yarattılar.
   
  Son düzenleme: 8 Mart 2018
  cengiz bunu beğendi.

Bu Sayfayı Paylaş

Blogger ile Paylaş