1. Bu site çerezler kullanır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi.

MARDİN DE DEFİNE YERLERİ

'Hangi İlde Define Olur-İl İl Tarihi Geçmiş' forumunda cengiz tarafından 23 Ocak 2018 tarihinde açılan konu

 1. cengiz

  cengiz ADMINISTRATOR

  MARDİN DE DEFİNE YERLERİ VE TARİHİ
  Mardin Ilinde Tarihin Çok Eski Dönemine Uzanan Dönemlere Ait Bulgular Yer Almaktadır. Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi Içinde Yapılan Kazılarda Ortaya Çıkarılan Taşlar, Paleolitik Çağ'a Tarihlenmiştir
  .
  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN>>>>>>> BURAYA TIKLAYINIZ <<<<<<<<


  Dargeçit İlçesi Ilısu Civarında Yer Alan Boncuklu Tarla Yerleşiminde Cilalı Taş Devrine Ait Buluntulara Rastlanılmıştır. Gene Derik Ilçesindeki Kerküşti Höyük’te Yapılan Kazılar Sonucu Kalkolitik Çağ Dönemine Ait Kalıntılar Bulunmuştur. Kemaliye Höyük Ve Tilki Tepe Höyüklerinde De Kalkolitik Çağ Dönemi Seramiklere Rastlanmıştır. Nusaybin Ilçesindeki Girnavaz Höyük'te Erken Tunç Çağı'na Tarihlenen Kalıntılara Rastlanmıştır. Bunun Yanı Sıra Ildeki 36 Höyükte Tunç Çağı' Nın Çeşitli Dönemlerine Tarihlenen Buluntulara Rastlanılmıştır. Mardin-nusaybin Yolu Üzerindeki Gırharrin Höyük, Mardin Dağlarının Güneyindeki Girnavaz Ve Yukarı Dicle Havzasındaki Giricano, Kavusan Höyük, Siirt Türbe Höyük, Üçtepe, Ziyarettepe Ve Gre Dimse Höyüklerinde De Bu Çağa Ait Bulgular Görülmektedir.
  260 Yılında İlhanlı Hükümdarı Hülagû Han'ın Oğlu Yaşmut Tarafından Sekiz Ay Kuşatılan Mardin, Mardin Hâkimi Necmeddin Gazi Saîd'in Oğlu Tarafından Öldürülmesiyle İlhanlılara Teslim Oldu. Mardin Kalesi, 1366 Ve 1383 Yıllarındaki Karakoyunlu Saldırılarına Dayandı. 1394 Ve 1401 Yıllarında Şehir Timur'un Kuvvetlerince Tahrip Edildi. 1409 Yılında Mardin Artukluları'nın Yıkılmasıyla Mardin, Karakoyunlular'ın Kontrolüne Geçti. 1432 Yılında Mardin Kalesi Akkoyunlular'a Teslim Oldu. 1451 Yılında Karakoyunlular Kaleyi Kuşatsa Da, Şehri Tahrip Ederek Geri Çekildiler. 1507 Yılında Şah İsmail Tarafından Mardin Şehri Ve Kalesi Ele Geçirildi. 1515 Yılında Şehir Osmanlı Kuvvetlerine Teslim Olsa Da Kale Ele Geçirilemedi. 1516 Yılında Yeniden Kuşatılan Kale, 1517 Yılında Osmanlı Kuvvetlerince Ele Geçirildi.

  Osmanlı Döneminde Nispeten Sakin Bir Dönem Geçiren Mardin, 19. Yüzyıldan Itibaren Karışıklıklara Sahne Oldu. Osmanlı Ile Mısır Hidivliği Arasındaki Mücadele Döneminde Mardin Bir Süre Milli Aşiretine Bağlı Isyancıların Denetiminde Kaldı. 1847 Ve 1865 Yıllarında Yaşanan Kolera Salgınlarında Şehirde Çokça Ölümlere Yol Açtı. 1891 Yılında Kapalı Çarşısı Yandı. 1895 Yılında Isyancıların Saldırısına Uğrasa Da Bu Durum Kısa Sürede Bastırıldı. Mondros Mütarekesi'nden Sonra İtilaf Devletleri'nin Askeri Yerleşimi Olmadı.
  Girnavaz Höyük, Dargeçit Ilçesindeki Zeviya Tivilki Höyük Ve Kızıltepe-viranşehir Yolu Üzerindeki Kerküşti Höyük Kazılarında Demir Çağı'na Tarihlenen Kalıntıları Bulunmuştur. Nisibis, Midyat, Savur, İzbırak-zaz, Baskavak-ahmedi Ve Dereiçi (Killit)'de Bulunan Eski Dönem Yerleşimlere Tarihi Kaynaklarda Bahsedilmiştir. M.ö 2000 Yılı Dolaylarında Asur Egemenliğinde Olan Mardin Ve Çevresi Daha Sonra Hitit Ve Urartu Egemenliğine Geçmiştir.

  Mardin Adı Ilk Defa 4. Yüzyıl Roma Tarihçilerinden Ammianus Marcellinus Tarafından Bahsedilmiştir. I. Justinianos Dönemi Tarihçisi Prokopios, Şehirden Margdis Adıyla Ikinci Derece Önemde Bir Kale Olarak Bahsetmiştir. Kale, 640 Yılında İyâz Bin Ganm Komutasındaki İslam Ordularınca Ele Geçirildi. Bu Dönemde Bölgeye Yoğun Bir Arap Nüfusu Yerleşimi Başladı. Emevî Ve Abbâsî Döneminde El Cezire Valiliğinin Toprakları Içerisinde Yer Aldı. 750-751 Yıllarında Mardin’e Hâkim Olan Hariciler’in Harûriyye Koluna Mensup Benî Rebîa Kabilesi Reisi Büreyke'nin Isyanına Sahne Oldu. Mardin Kalesi, Hamdani Hanedanlığının Kurucusu Hamdân Bin Hamdûn Tarafından 885 Yılında Ele Geçirildi. Abbasi Halifesi Mutezid Tarafından 894yılında Geri Alındı. Daha Sonra Yeniden Hamdani Egemenliğine Giren Bölge, 10. Yüzyılın Sonundan 11. Yüzyıl Sonlarına Kadar Mervaniler Ile Ukayliler Arasında Sıklıkla El Değiştirdi.
  Mardin’in Bilinen Târihi 3000 Sene Öncelere Dayanır. Mardin Bölgesi, Anadolu’da Ilk Siyâsî Birliği Kuran Hitit İmparatorluğunun Sınırları Dışında Kalmıştır. Hititler Zamânında Bu Bölge, Hurri Mitanni Krallığının Elindeydi. Uzun Müddet Bâbil Ve Asur Hâkimiyeti Altında Kalan Mardin’i Medler Ele Geçirdi. M.ö. 4. Asırda Makedonya Kralı İskender, Anadolu Ve İran’ı Işgâl Ederek Imparatorluğuna Ilhak Etti. İskender’in Ölümü Üzerine Imparatorluk Parçalandı. Bu Bölge Anadolu Gibi Selevkos Devletinin Payına Düştü. Pers Ve Sonra Sâsânî Hânedanları, Bu Bölgeyi Ele Geçirdiler.

  M.s. 1. Asırdan Îtibâren Roma İmparatorluğu, Toros Ve Fırat Ötesi Doğu Ve Kuzeydoğu Anadolu Için İran’la Mücâdele Etti. Her Iki Ülke Arasında Bu Bölge El Değiştirdi Ve Roma Tam Bir Hâkimiyet Kuramadı. M.s. 395’te Roma İmparatorluğu Bölününce Anadolu Gibi Bu Bölge De, Doğu Roma (Bizans)nın Payına Düştü.

  640 Târihinde Hazret-i Ömer’in Halîfeliği Zamânında, İyaz Ibni Ganm Kumandasındaki İslâm Ordusu, Mardin’i Fethederek, İslâm Devletine Kattı. Sonraki Asırlarda Hamdânîlerle Mervânîler, Bağdat’taki Abbâsî Halîfeliğine Tâbi Olmak Şartıyla Bu Bölgeyi Ellerinde Tuttular. 1071 Malazgirt Zaferinden Sonra Mardin Toprakları Selçuklu Türklerinin Eline Geçti. 1098’de Türkmen Boylarından Artuklular, Bölgede Selçuklulara Bağlı Iki Devlet Kurdular. Hısn Keyfâ (Hasankeyf)da Kurulan Artukoğulları Beyliği “sökmenîler” Diye Tanınır. Bu Beylik, 1098’den 1231’e Kadar 133 Yıl Devâm Etmiştir. Artukluların Hısn Keyfâ Dalı, Eyyûbîler Tarafından Ortadan Kaldırılmıştır. Eyyûbîler, 1232-1524 Arasında 292 Sene Devletlerini Muhâfaza Etmişlerdir. Mardin’de Kurulan Ve “i̇lgâzîler” Diye Tanınan Beylik, 1104’ten 1407’ye Kadar 303 Yıl Devâm Etmiştir.

  Cezire-i Ibni Ömer, Cizre’de 1160-1596 Arasında 436 Sene Devâm Eden Küçük Bir Beylik Kurmuştur. Zengilerin, Yâni Musul Türk Atabeylerinin Bir Kolu, Üç Beyle Cizre’de 1170-1227 Arasında 47 Yıl Hâkimiyet Kurmuştur. Mardin Bölgesine Büyük Selçuklulardan Sonra Eyyûbîler, Türkiye Selçukluları, İlhanlılar, Mısır-suriye-türk-memlûk İmparatorluğu, Timurlular, Karakoyunlular Ve Akkoyunlular Hâkim Olmuştur. 1507’de İran’daki Safevîler, Mardin’i Ele Geçirdiler. Yavuz Sultan Selim Han, 1517 Çaldıran Zaferi Ile Safevîleri Anadolu’dan Attı. Bıyıklı Mehmed Paşa, Mardin’i Fethederek, Osmanlı Devletine Bağladı.

  Yavuz Ve Kânûnî’nin, Salâhaddin Eyyûbî’ye Büyük Saygıları Olduğundan “hısn Keyfâ”daki Eyyûbî Melikliğinin Bir Müddet Devâmına Müsâade Etti. Osmanlı Devrinde Mardin “diyâr-ı Bekr” Beylerbeyliğinin (Eyâletinin) 24 Sancağından (Vilâyetinden) Biriydi. Tanzimattan Sonra “diyâr-ı Bekr” Eyâletinin Üç Sancağından Biri Oldu. 5 Kazâsı Vardı. İstiklâl Harbinde Mardin Halkı Mücâdelesini Silâhsız, Fakat Birlik Içinde Düşmanı Korkutarak Yapmıştı. İcap Etseydi Mardin De Düşmana Karşı Kahramanca Savaşırdı. Mardin’de Düşmana Karşı Mücâdele Şu Şekilde Verildi:
  1085 Yılında Mardin'in De Olduğu Bölge Selçuklu Egemenliğine Geçti. Bu Tarihten Itibaren Bölge Yoğun Bir Türkmen Iskanına Sahne Oldu. 1103 Yılında Artuklu Beyliği Hakimiyetine Giren Mardin, Daha Sonra İlgazi Bey Liderliğinde Kurulan Ve Yaklaşık Üç Yüzyıl Kadar Hüküm Süren Mardin Artukluları'nın Hakimiyetine Geçti. Bu Dönemde Oldukça Gelişen Şehir En Parlak Dönemlerini Yaşadı. 1183 Yılında Selahaddin Eyyubi Şehre Ilerlediyse De Burayı Ele Geçiremedi. Ancak 1185'de Mardin Artuklu Beyliği, Eyyubi Hâkimiyetini Tanıdı. 1198 Yılında I. Adilşehri Yağmalasa Da Kaleyi Ele Geçiremedi. 1203 Yılındaki Eyyubi Saldırılarına Da Karşı Konulabildi. Daha Sonra Yapılan Antlaşma Uyarınca Mardin Artukluları Eyyubiler'e Tabi Oldu. Mardin Artuklular'ı, I. Alâeddin Keykubad Zamanında Anadolu Selçukluları'na Tâbi Oldu.

  DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN>>>>>>> BURAYA TIKLAYINIZ <<<<<<<<
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 6 Aralık 2018
 2. cengiz

  cengiz ADMINISTRATOR

  MARDİN DE DEFİNE YERLERİ VE TARİHİ
  Mardin Önce İngilizler Tarafından Işgal Edilmek Istendi. Irak Siyâsî Komiseri Nüel, Mardin’e Gelerek, Şehrin Ileri Gelenlerinden Mardin’in Teslimini Istedi. Mardinliler Işgâle Karşı Silâhlı Mücâdele Yapacaklarını Söylediler. 1919 Senesinde Londra’da Imzâlanan Îtilâfnâme Îcâbı Fransızlar, Mardin’in Teslimi Için Fransız Kumandanlarından Norman’ı Gönderdiler. Fransız Kumandanı Norman, Iki Fransız Subayı Ve Kaleye Çekilmek Üzere Bir Fransız Bayrağı Ile Istasyona Indi. Mardinliler Sırtlara Ve Tepelere Bolca Çadır Kurarak Bu Çadırlarda Asker Olduğu Şâyiasını Yaydılar. Ellerindeki Silâh Ve Atlarla Çeteler Kurdular. İstasyonda Silâhlı, Eli Kazma, Kürek, Satırlarla Dolu Halk Norman’ı Karşıladı. Norman, Mardin’in Teslim Olmasını Istedi. Mardin’in Avrupa Şehri Gibi Onarılıp Mahallî Hükümet Kurulacağını Söyledi. Mardin Ileri Gelenleri; “1071’den Bu Yana Türk Ve 640’tan Bu Yana Müslüman Olan Mardin Müslüman Ve Türk Kalacaktır, Asırlardır Türk Toprağı Olan Mardin Suriye’ye De Bağlanamaz, Zor Kullanırsanız Savaşa Hazırız.” Dediler. Mardin Şehir Halkı, Norman’ın Yanındaki Subayın Elindeki Fransız Bayrağını Alıp Parçaladılar. Mardin Ileri Gelenleri, Norman Ve Iki Fransız Subayına Bir Ziyafet Verip Bu Yemekte Kendilerine; “mardinliler Tek Bir Vücut Gibi Birlik Içindedir. Tek Bir Mardinli Kalmayıncaya Kadar Ölmeye Yemin Ettik” Dendi. Norman Korktu Ve Trenle Mardin’den Ayrıldı Ve Diyrabakır’a Da Gitmekten Korktu. Mardinlilerin Bu Kahramanca Hareketi, Hem Mardin’i Hem De Diyarbakır’ı Fransız Işgalinden Kurtardı. Cumhûriyet Devrinde Mardin, 1923’te Il Merkezi Olmuştur.
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 6 Aralık 2018
 3. suna

  suna Well-Known Member Super moderator

 4. Definebilimi.com

  Definebilimi.com DEFİNE BİLİMİ Site Yetkilisi

   

Bu Sayfayı Paylaş

Blogger ile Paylaş
define işaretleri